Wat houdt de 5-jarige fabrieksgarantie in?

De garantie dekt fabricagefouten en defecten, afhankelijk van het merk. Dit is zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten.